ข้อตกลงการให้บริการและกฎ

- สมัครสมาชิกเพื่อจะใช้ในการล็อกอินโปรแกรม หรือใช้งานอื่นๆ

- เมื่อเติมเงินเข้าสู่ระบบแล้วทางทีมงานไม่สามารถคืนเงินได้ในทุกกรณี

- การใช้งานโปรแกรม มีความเสี่ยงในการถูกยกเลิกการใช้งาน ID เกมส์ของท่าน ซึ่งทางผู้พัฒนาโปรแกรมไม่สามารถรับผิดชอบความเสียหายดังกล่าวได้

- ถ้าหากวันใดที่โปรแกรมไม่สามารถใช้ได้ ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุอะไรก็ตาม (รวมถึงโปรแกรมไม่สามารถใช้งานได้อีกต่อไป อันเนื่องมาจาก ผู้พัฒนาไม่สามารถแก้ไขโปรแกรมให้ใช้งานได้) ผู้พัฒนาโปรแกรมไม่สามารถคืนเงินที่ท่านเช่าโปรแกรมได้

- ผู้ใช้งานจะต้องไม่ decompiled, disassembled, reverse engineered หรือทำการดัดแปลงแก้ไขโปรแกรม หากตรวจพบจะยกเลิกการให้บริการกับลูกค้ารายนั้นทันที และไม่คืนค่าบริการใดๆทั้งสิ้น

- ผู้พัฒนาขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงนโยบาย เงื่อนไขและข้อตกลง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ผู้ให้บริการ ("เรา", "พวกเรา" "ของเรา") ในการให้บริการที่ได้รับจากเว็บไซต์นี้ ("บริการ") จะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาใด ๆ ที่ผู้ใช้สร้างและบัญชี ("เนื้อหา") ส่งเนื้อหาแสดงความคิดเห็นของผู้เขียนของพวกเขาเท่านั้น.

คุณตกลงที่จะไม่ใช้บริการในการส่งหรือการเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นหมิ่นประมาทที่ไม่เหมาะสมแสดงความเกลียดชังข่มขู่ขยะหรือสแปมเหมือนมีแนวโน้มที่จะรุกรานใด ๆ ที่มีเนื้อหาสำหรับผู้ใหญ่หรือรังเกียจมีข้อมูลส่วนบุคคลของผู้อื่นที่มีความเสี่ยง ละเมิดลิขสิทธิ์ส่งเสริมกิจกรรมที่ผิดกฎหมายหรือละเมิดกฎหมายใด ๆ .

เนื้อหาทั้งหมดที่คุณส่งหรืออัปโหลดอาจถูกตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่ เนื้อหาทั้งหมดที่คุณส่งหรืออัปโหลดอาจถูกส่งไปบริการการตรวจสอบบุคคลที่สาม (รวมถึง แต่ไม่ จำกัด เฉพาะการบริการป้องกันสแปม) อย่าส่งเนื้อหาที่คุณคิดว่าจะเป็นส่วนตัวหรือความลับใด ๆ .

ขอสงวนสิทธิ์ในการลบหรือแก้ไขเนื้อหาใด ๆ ที่ส่งด้วยเหตุผลใด ๆ โดยไม่มีคำอธิบาย การขอเนื้อหาจะถูกลบออกหรือการปรับเปลี่ยนจะดำเนินการเฉพาะในดุลยพินิจของเรา เราขอสงวนสิทธิที่จะดำเนินการกับบัญชีใด ๆ กับบริการได้ตลอดเวลา.

คุณจะให้เราด้วยไม่ผูกขาดถาวรไม่สามารถเพิกถอนใบอนุญาตไม่ จำกัด การใช้งานที่เผยแพร่หรือเผยแพร่ใหม่เนื้อหาของคุณในการเชื่อมต่อกับบริการ คุณรักษาไว้ซึ่งลิขสิทธิ์มากกว่าเนื้อหา.

คำเหล่านี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า.

ถ้าคุณไม่เห็นด้วยกับเงื่อนไขเหล่านี้โปรดไม่ได้ลงทะเบียนหรือใช้บริการนี้ หากคุณต้องการปิดบัญชีของคุณโปรดติดต่อเรา.